top of page

Stammen in Namibia

​​Himbas

Er zijn slechts zo'n 12.000 Himba's maar met hun traditionele kleding, haardracht en gebruiken zijn ze waarschijnlijk de meest opvallende bevolkingsgroep. Oorspronkelijk komen ze uit Oost Afrika maar ze hebben zich zo'n 600 jaar geleden gevestigd in Kaokoland. Dit ruige en ongastvrije gebied dwong hen hun nomadische levensstijl aan te houden, rondtrekkend met hun koeien en geiten. Doordat er weinig invloed van buitenaf is geweest hebben de Himba's altijd een traditioneel en spiritueel leven geleid. Een bezoek aan één van de traditionele dorpen is een zeer waardevolle ervaring want u krijgt een goed inzicht in hun cultuur die zo ver verwijderd is van die van het Westen.

Bosjesmannen / San

De San, een kleine etnische groepering van ongeveer 40.000 personen, staan misschien beter bekend als Bosjesmannen. Vroeger waren ze jagers-verzamelaars, tegenwoordig vertrouwen ze meer op het verzamelen van wortels, zaden, noten en eetbare planten dan op jagen. Duizenden jaren volgden ze de migratieroutes van de dieren, ze hebben dan ook geen plek die ze "thuis" noemen noch hebben ze enig privébezit. Alles wat ze hebben wordt met elkaar gedeeld. Ze hebben een zeer rijke cultuur, ze spreken de "klik" taal en zijn uitstekende vertellers. Ze hebben een uitzonderlijke manier om zich te uiten, met veel dans en zang. Een bezoek aan de Bosjesmannen wordt sterk aanbevolen, het zijn kleine mensen maar met een groot hart!

Namibïë is niet alleen een land van prachtige vergezichten, landschappen en wilde dieren. Het biedt ook een mengelmoes aan culturen. Het is een dun bevolkt land met iets meer dan 2 miljoen inwoners over een oppervlakte van 824.292km². Ze zijn verdeeld over 12 etnische groeperingen en tijdens uw bezoek zult u zeker een aantal van deze groepen tegenkomen, allemaal met hun eigen unieke cultuur, kleding, taal en manier van leven. Er worden 28 verschillende talen gesproken maar Engels is de officiële voertaal.

Herero

Een andere uitzonderlijk uitziende bevolkingsgroep is de Herero. De vrouwen kleden zich erg traditioneel met hun lange jurken en hun hoofdtooi, die koehorens moet voorstellen. Koeien zijn erg belangrijk voor hen. Oorspronkelijk waren ze goede veeboeren, maar in het begin van de 20ste eeuw hebben ze grote verliezen moeten incasseren tijdens de geweldadige koloniale oorlogen in Namibië. Ze werden de droge Kalahari woestijn in gejaagd waar velen stierven evenals vele van hun vee. Met veel veerkracht begonnen de overgebleven Herero's opnieuw en momenteel behoort hun vee tot het beste van het land.

Andere groeperingen

Een andere etnische groepering bestaat uit de Nama. Oorspronkelijk nomadisch, maar nu leven de 13 overgebleven stammen verspreid over het land. De Nama vrouwen zijn zeer getalenteerde handwerksters en staan bekend om hun borduur- en applicatiewerk.

De Owambo is verreweg de grootste bevolkingsgroep, zij vertegenwoordigen bijna de helft van de bevolking. Zij leven hoofdzakelijk in het noorden en zijn actief in de meeste economische sectoren zoals landbouw, visserij en handel. Ze zijn zeer succesvolle ondernemers en handelaren.

De voorouders van de huidige Baster bevolking waren de eerste Nederlandse en andere  Europese mannen die trouwden met de autochtone Khoisan vrouwen. De Rehoboth Basters zijn de nakomelingen van de Basters en zij dragen de naam "Basters" met trots. Ze zijn erg vaderlandslievend en erg beschermend tegenover hun culturele erfgoed. Ze zijn hoofdzakelijk werkzaam in het boerenbedrijf, de handel en handwerk.

De Coloureds of kleurlingen komen oorspronkelijk uit Zuid Afrika waar Europese mannen met zowel Khoisan vrouwen trouwden als met de vrouwelijke nakomelingen van Aziatische slavenarbeiders. Tijdens de Apartheid werden zij vaak niet geaccepteerd door andere bevolkingsgroepen. Ze hebben veel gemeen met de Rehoboth Basters.

De Caprivians in het noordoosten leven hoofdzakelijk naast de rivieren en hoofdwegen. Naast het boerenbedrijf  en vissen blinken ze uit in akkerbouw. Veel mannen werken in de mijnen in Johannesburg. Afstand en isolement hebben bijgedragen aan hun traditionele levensstijl.

De Kavango worden vaak omschreven als de aardigste mensen in Namibië. Zij leven voornamelijk langs de Kavango, waar akkerbouw en visserij hun levensstijl bepaald. De Kavango mannen staan bekend om hun houtsnijkunst, ze maken drums en andere muziekinstrumenten, maskers, kano's en huishoudelijke voorwerpen. De vrouwen zijn kunstige weefsters.

De Tswanas zijn de kleinste culturele groepering. De meesten zijn boer en leven in het Gobabis gebied bij de grens met Botswana en in de Caprivi.

De Damara is één van de oudste culturele groeperingen en  leven hoofdzakelijk in het noordwesten van het land. Hun herkomst is onbekend en ze zijn veel van hun tradities kwijtgeraakt.

Een klein percentace van de bevolking, 6,4%, bestaat uit Blanken, hoofdzakelijk van Portugese-, Nederlandse-, Duitse-, Engelse- en Franse komaf. Na de eerste ontdekkingsreizigers kwamen in 1806 de eerste missionarissen aan. Rond 1900 werden soldaten van het Duitse en Zuid-Afrikaanse leger ingezet in de Nama-Herero oorlog. Toen er diamanten werden gevonden kwamen nog meer Europeanen naar Namibíë, eveneens toen Zuid-Afrika de zeggenschap kreeg over zuidwest Afrika. Ingenieurs, architecten, wetenschappers, onderwijzers etc waren nodig voor de vele bedrijven en industrieën die ontstonden en de meeste van hen waren Europeanen.

bottom of page